חדרה

S.O.S שירותי רכב בע"מ
רחוב קומבה 12,
אזור התעשייה, חדרה