ירושלים

יחזקאל ובניו בע"מ
מעשה חושב 13, תלפיות ירושלים