4. האם ישנן הוראות כלשהן לגביי גודל הדף שעליו מצויר הציור ו/או סוגו?

הגודל המומלץ הוא דף A3 אבל אפשרי גם להשתמש בדפי A4.
לא יתקבל ציור של דף שגודלו יעלה על 550X400 מ"מ וככל שמדובר בדף ציור אין הגבלה על סוג הדף.
לא יתקבלו עבודות שעוביין עולה על 5 מ"מ.