6. במה ניתן להשתמש כדי לצייר את הציור (צבע, עפרונות צבעוניים, וכו')?

כל אמצעי הצביעה כגון עפרונות צבעוניים, טושים, צבעי פנדה או צבע מותרים לשימוש. למרות האמור לעיל, עבודות שנעשו בשימוש תוכנות גרפיות ממוחשבות לא יתקבלו.