7. האם ניתן להגיש עבודות שנעשו בשיתוף של כמה ילדים?

העבודות הינן אישיות ולא יתקבלו עבודות שנעשו בשיתוף של מס' ילדים.