8. האם משתתף יכול להגיש יותר מציור אחד?

כן, משתתף יכול להגיש יותר מציור אחד אבל חייב להזין הרשמה נפרדת באתר לכל אחד מהציורים ויוכל לזכות בפרס אחד בלבד.